Aptomat 1 điểm bảo vệ ngắt 2 pha 6A dạng 2 tép Simon SMB65-63C06/1N

Còn hàng

Giá: 283.000₫

Tổng quan