Cảm ứng chuyển động thường tắt mở đèn liên tục?

Cảm ứng chuyển động thường tắt mở đèn liên tục? ⇒ Không, vì có bộ xử lý tín hiệu liên tục để duy trì trạng thái bật cho đến khi không có người di chuyển.

Nghĩa là: Nếu cài đặt thời gian sáng là 1 phút. Khi có người di chuyển qua thì đèn sẽ sáng 1 phút sau sẽ tự tắt. Tuy nhiên nếu ở giây thứ 59 nếu có 1 sự chuyển động nào đó thì thiết bị sẽ sáng tiếp 1 phút mà không bị tắt đi rồi mới sáng lại. Vậy tổng thời gian sáng của đèn tính cả lần di chuyển thứ nhất và thứ 2 là: 59s + 60s = 1p 59s.

Được đăng vào

Viết bình luận