Hệ thống chống trộm cho trường học cảnh báo đột nhập lấy cắp thiết bị

Hiện tượng mất cắp tài sản liên tục xảy ra tại các trường học gây thiệt hại tài sản nhà nước, gián đoạn việc giảng dậy và học tập của giáo viên và học sinh. Chúng thường tập trung vào thời gian ban đêm hoặc nghỉ hè vắng người và bảo vệ không thể kiểm soát hết được để đột nhập vào lấy cắp máy tính, máy chiếu, ... những thiết bị và đồ dùng có giá trị cao.

Được đăng vào

Viết bình luận