Pha lửa, pha nguội được lắp như nào là đúng nhất. Các quy chuẩn trong thiết kế điện nước công trình

+) Pha lửa: 

+) Lắp ngang: Pha lửa phía bên phải.

+) Lắp đứng: Pha lửa phía trên.

+) Pha nguội:

+) Lắp ngang: Pha nguội phía bên trái.

+) Lắp đứng: Pha nguội phía dưới.

 

Được đăng vào

Viết bình luận