Tủ điện âm tường 40 át hộp khung bề mặt cửa trong suốt Simon SMX65S-40

Còn hàng

Giá: 3.060.000₫

Tổng quan

BẢNG GIÁ TỦ APTOMAT ĐIỆN ÂM TƯỜNG SIMON Hộp khung bề mặt tủ điện Simon Surface mouted box STT Hình ảnh Hộp điện Đóng gói Số át tối đa Số hiệu Giá (VNĐ) 1 Cửa mờ...

BẢNG GIÁ TỦ APTOMAT ĐIỆN ÂM TƯỜNG SIMON

Hộp khung bề mặt tủ điện Simon Surface mouted box
STT Hình ảnh Hộp điện Đóng gói Số át tối đa Số hiệu Giá (VNĐ)
1

 

Cửa mờ

 

Cửa trong suốt

Cửa mờ 1 6 SMX65S-6B 780,000
2 Cửa trong suốt 1 6 SMX65S-6 800,000
3 Cửa mờ 1 8 SMX65S-8B 940,000
4 Cửa trong suốt 1 8 SMX65S-8 945,000
5 Cửa mờ 1 12 SMX65S-12B 1,150,000
6 Cửa trong suốt 1 12 SMX65S-12 1,195,000
7 Cửa mờ 1 16 SMX65S-16B 1,310,000
8 Cửa trong suốt 1 16 SMX65S-16 1,385,000
9 Cửa mờ 1 20 SMX65S-20B 1,690,000
10 Cửa trong suốt 1 20 SMX65S-20 1,735,000
11

Cửa mờ

 

Cửa trong suốt

Cửa mờ 1 24 SMX65S-24B 2,330,000
12 Cửa trong suốt 1 24 SMX65S-24 2,360,000
13 Cửa mờ 1 32 SMX65S-32B 2,560,000
14 Cửa trong suốt 1 32 SMX65S-32 2,660,000
15 Cửa mờ 1 40 SMX65S-40AB 3,060,000
16 Cửa trong suốt 1 40 SMX68S-40A 3,360,000