Bảng giá công tắc ổ cắm mặt vuông Simon Series 50

 

 

Mã sản phẩm Diễn giải Giá (VNĐ)
51011B Bộ công tắc đơn 1 chiều
1 Gang 1 Way Switch
(10AX~250V)
59,000
51011BC 114,000
51011BS 114,000
51011BTY Bộ công tắc đơn 1 chiều, có dải phản quang
1 Gang 1 Way Switch with Fluorescent
(10AX~250V)
68,000
51011BTYC 123,000
51011BTYS 123,000
51011BD Bộ công tắc đơn 1 chiều, có đèn LED
1 Gang 1 Way Switch with LED
(10AX~250V)
118,000
51011BDC 173,000
51011BDS 173,000
51012B Bộ công tắc đơn 2 chiều
1 Gang 2 Way Switch
(10AX~250V)
67,000
51012BC 122,000
51012BS 122,000
51012BTY Bộ công tắc đơn 2 chiều, có dải phản quang
1 Gang 2 Way Switch with Fluorescent
(10AX~250V)
79,000
51012BTYC 134,000
51012BTYS 134,000
51012BD Bộ công tắc đơn 2 chiều, có đèn LED
1 Gang 2 Way Switch with LED
(10AX~250V)
178,000
51012BC 233,000
51012BS 233,000
51026B Bộ công tắc trung gian đơn
Intermediate Switch
(10AX~250V)
131,000
51026BC 186,000
51026BS 186,000
51026BTY Bộ công tắc trung gian đơn, có dải phản quang
Intermediate Switch with Fluorescent
(10AX~250V)
136,000
51026BTYC 191,000
51026BTYS 191,000
52023B Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực 20A, đèn LED đỏ
Double Pole One Way with Switch
(20AX~250V)
252,000
52023BC 307,000
52023BS 307,000
52024B Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực 20A, đèn LED đỏ
Double Pole Two Way with Switch
(20AX~250V)
330,000
52024BC 385,000
52024BS 385,000
53223B Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực 32A, đèn LED đỏ
Double Pole One Way with Switch
(32AX~250V)
309,000
53223BC 364,000
53223BS 364,000
53224B Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực 32A, đèn LED đỏ
Double Pole Two Way with Switch
(32AX~250V)
397,000
53224BC 452,000
53224BS 452,000
51021B Bộ công tắc đôi 1 chiều
2 Gang 1 Way Switch
(10AX~250V)
82,000
51021BC 137,000
51021BS 137,000
51021BTY Bộ công tắc đôi 2 chiều, có dải phản quang
2 Gang 1 Way Switch with Fluorescent
(10AX~250V)
94,000
51021BTYC 149,000
51021BTYS 149,000
51021BD Bộ công tắc đôi 1 chiều, có đèn LED
2 Gang 1 Way Switch with LED
(10AX~250V)
206,000
51021BDC 261,000
51021BDS 261,000
51022B Bộ công tắc đôi 2 chiều
2 Gang 2 Way Switch
(10AX~250V)
95,000
51022BC 150,000
51022BS 150,000
51022BTY Bộ công tắc đôi 2 chiều, có dải phản quang
2 Gang 2 Way Switch with Fluorescent
(10AX~250V)
108,000
51022BTYC 163,000
51022BTYS 163,000
51022BD Bộ công tắc đôi 2 chiều, có đèn LED
2 Gang 2 Way Switch with LED
(10AX~250V)
309,000
51022BDC 364,000
51022BDS 364,000
51046B   222,000
51046BC 277,000
51046BS 277,000
51031B   108,000
51031BC 163,000
51031BS 163,000
51031BTY   123,000
51031BTYC 178,000
51031BTYS 178,000
51031BD   282,000
51031BDC 337,000
51031BDS 337,000
51032B   124,000
51032BC 179,000
51032BS 179,000
51032BTY   140,000
51032BTYC 195,000
51032BTYS 195,000
51032BD   423,000
51032BDC 478,000
51032BDS 478,000
51041B   144,000
51041BC 199,000
51041BS 199,000
51041BTY   155,000
51041BTYC 210,000
51041BTYS 210,000
51042B   165,000
51042BC 220,000
51042BS 220,000
51042BTY   175,000
51042BTYC 230,000
51042BTYS 230,000
51011BF   65,000
51011BFC 120,000
51011BFS 120,000
51013BF   118,000
51013BFC 173,000
51013BFS 173,000
56301B   83,000
56301BC 138,000
56301BS 138,000
56301BTY   95,000
56301BTYC 150,000
56301BTYS 150,000
56301BD   109,000
56301BDC 164,000
56301BDS 164,000
51021BF   89,000
51021BFC 144,000
51021BFS 144,000
51023BF   205,000
51023BFC 260,000
51023BFS 260,000
51031BF   109,000
51031BFC 164,000
51031BFS 164,000
51033BF   277,000
51033BFC 332,000
51033BFS 332,000
    91,000
  148,000
  148,000
    124,000
  179,000
  179,000
    157,000
  212,000
  212,000
    73,000
    128,000
    128,000
    89,000
    144,000
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
zalo