Nhựa POLYCARBONATE và các ứng dụng phổ biến

Nắm bắt được những đặc tính đó. Simon Electric là một trong những hãng tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm thiết bị điện làm bằng nhựa polycarbonate. Toàn bộ nhựa cấu thành sản phẩm SIMON (bao gồm mặt và module) được nhập từ nhà cung...

Đọc thêm

Được đăng vào