FD70 - Đèn LED Spotlight chống ẩm Simon

SIMON FD70 - SPOTLIGHT DIỄN GIẢI GIÁ GỒM VAT (VNĐ)
N04C4-1026 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 2700K, 40°, IP20 982,000
N04C4-1027 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 3000K, 40°, IP20 982,000
N04C4-1028 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 4000K, 40°, IP20 982,000
N04C4-1029 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 2700K, 40°, IP65 1,034,000
N04C4-1030 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 3000K, 40°, IP65 1,034,000
N04C4-1031 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 4000K, 40°, IP65 1,034,000
N04C4-1032 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 2700K, 40°, IP44 1,024,000
N04C4-1033 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 3000K, 40°, IP44 1,024,000
N04C4-1034 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền tròn, vỏ trắng, 8W, 4000K, 40°, IP44 1,024,000
N04C4-1035 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền vuông, vỏ trắng, 8W, 2700K, 40°, IP20 1,013,000
N04C4-1036 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền vuông, vỏ trắng, 8W, 3000K, 40°, IP20 1,013,000
N04C4-1037 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền vuông, vỏ trắng, 8W, 4000K, 40°, IP20 1,013,000
N04C4-1038 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền vuông, vỏ trắng, 8W, 2700K, 40°, IP44 1,045,000
N04C4-1039 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền vuông, vỏ trắng, 8W, 3000K, 40°, IP44 1,045,000
N04C4-1040 Olot FD70- LED spotlight FD, Viền vuông, vỏ trắng, 8W, 4000K, 40°, IP44 1,045,000
 
zalo