Đèn LED tròn - Valor nhựa siêu mỏng Simon

DOWNLIGHT - VALOR TRÒN

DIỄN GIẢI GIÁ CÓ VAT (VNĐ)
N03E0-1099 Valor- Downlight tròn 8W, 3000K 176,000
N03E0-1100 Valor- Downlight tròn 8W, 4000K 176,000
N03E0-1101 Valor- Downlight tròn 8W, 6500K 176,000
N03E0-1102 Valor- Downlight tròn 12W, 3000K 215,100
N03E0-1103 Valor- Downlight tròn 12W, 4000K 215,100
N03E0-1104 Valor- Downlight tròn 12W, 6500K  215,100
N03E0-1105 Valor- Downlight tròn 17W, 3000K 257,000
N03E0-1106 Valor- Downlight tròn 17W, 4000K 257,000
N03E0-1107 Valor- Downlight tròn 17W, 6500K  257,000
N03E0-1108 Valor- Downlight tròn 20W, 3000K 357,000
N03E0-1109 Valor- Downlight tròn 20W, 4000K 357,000
N03E0-1110 Valor- Downlight tròn 20W, 6500K 357,000
N03E0-1111 Valor- Downlight tròn 24W, 3000K 446,100
N03E0-1112 Valor- Downlight tròn 24W, 4000K 446,100
N03E0-1113 Valor- Downlight tròn 24W, 6500K  446,100

DOWNLIGHT - VALOR PHỤ KIỆN

DIỄN GIẢI GIÁ CÓ VAT (VNĐ)
N03E0-1114 Valor phụ kiện viền nổi tròn cho đèn DL 17W  68,000
N03E0-1115 Valor phụ kiện viền nổi tròn cho đèn DL 24W  82,000

 

 
zalo