FM60 - Đèn LED Spotlight âm trần siêu nhỏ Simon

 

SIMON FM60 - SPOTLIGHT DIỄN GIẢI GIÁ GỒM VAT (VNĐ)
N04C4-1061 Olot FM60-LED spotlight, 3W, 3000K, 12° 969,000
N04C4-1062 Olot FM60-LED spotlight, 3W, 4000K, 12° 969,000
N04C4-1063 Olot FM60-LED spotlight, 3W, 3000K, 20° 969,000
N04C4-1064 Olot FM60-LED spotlight, 3W, 4000K, 20° 969,000
N04C4-1065 Olot FM60-LED spotlight, 5W, 3000K, 12° 1,071,000
N04C4-1066 Olot FM60-LED spotlight, 5W, 4000K, 12° 1,071,000
N04C4-1067 Olot FM60-LED spotlight, 5W, 3000K, 20° 1,071,000
N04C4-1068 Olot FM60-LED spotlight, 5W, 4000K, 20° 1,071,000
N04C4-1069 Olot FM60-LED spotlight, 7W, 3000K, 12° 1,302,000
N04C4-1070 Olot FM60-LED spotlight, 7W, 4000K, 12° 1,302,000
N04C4-1071 Olot FM60-LED spotlight, 7W, 3000K, 20° 1,302,000
N04C4-1072 Olot FM60-LED spotlight, 7W, 4000K, 20° 1,302,000
N04C4-1073 Olot FM60-LED spotlight, 7W, 3000K, 30° 1,302,000
N04C4-1081 Olot FM60-LED spotlight, 7W, 4000K, 30° 1,302,000
N04C4-1075 Olot FM60-LED spotlight, 9W, 3000K, 12° 1,365,000
N04C4-1076 Olot FM60-LED spotlight, 9W, 4000K, 12° 1,365,000
N04C4-1077 Olot FM60-LED spotlight, 9W, 3000K, 20° 1,365,000
N04C4-1078 Olot FM60-LED spotlight, 9W, 4000K, 20° 1,365,000
N04C4-1079 Olot FM60-LED spotlight, 9W, 3000K, 30° 1,365,000
N04C4-1080 Olot FM60-LED spotlight, 9W, 4000K, 30° 1,365,000

 

 
zalo