Đèn LED Dây Simon JL

SIMON LED DÂY JL NỘI DUNG GIÁ GỒM VAT (VNĐ)
N6824-0017 Duro JL, LED dây, 4W, 3000K (100m/cuộn) 7,970,100
N6824-0018 Duro JL, LED dây, 4W, 4000K (100m/cuộn) 7,970,100
N6824-0019 Duro JL, LED dây, 4W, 6000K (100m/cuộn) 7,970,100
N6824-0023 Duro JL, LED dây, 6W, 3000K (50m/cuộn) 6,642,000
N6824-0024 Duro JL, LED dây, 6W, 4000K (50m/cuộn) 6,642,000
N6824-0025 Duro JL, LED dây, 6W, 6000K (50m/cuộn) 6,642,000
N6824-0020 Duro JL, LED dây, 8W, 3000K (50m/cuộn) 7,333,000
N6824-0021 Duro JL, LED dây, 8W, 4000K (50m/cuộn) 7,333,000
N6824-0022 Duro JL, LED dây, 8W, 6000K (50m/cuộn) 7,333,000
N6824-0029 Duro LED-Strip-JL HV Wire-accessory 4W 90,000
N6824-0032 Duro LED-Strip-JL Double HV Wire-accessory 8W 90,000
N6824-0035 Duro LED-Strip-JL HV Wire-accessory 6W 90,000
N6824-0030 Duro LED-Strip-JL HV fixed-accessory 4W 1,188,000
N6824-0033 Duro LED-Strip-JL Double HV fixed-accessory 8W 1,188,000
N6824-0036 Duro LED-Strip-JL HV fixed-accessory 6W 1,188,000
N6824-0031 Duro LED-Strip-JL HV conne-accessory 4W 4,212,000
N6824-0034 Duro LED-Strip-JL Double HV conne-accessory 8W 4,212,000
N6824-0037 Duro LED-Strip-JL HV conne-accessory 6W 4,212,000
 
zalo