CD30 - Đèn LED Spotlight Simon

CD30 - DOWNLIGHT DIỄN GIẢI GIÁ CÓ VAT (VNĐ)
N0324-0901 CD30 LED Downlight 3W R75 3000K Ra90 295,000
N0324-0902 CD30 LED Downlight 3W R75 4000K Ra90 295,000
N0324-0905 CD30 LED Downlight 5W R75 3000K Ra90 315,000
N0324-0909 CD30 LED Downlight 5W R75 3500K Ra90 315,000
N0324-0906 CD30 LED Downlight 5W R75 4000K Ra90 315,000
N0324-0941 CD30 LED Downlight 5W R75 5700K Ra90 315,000
N0324-0928 CD30 LED Downlight 7W R75 3000K Ra90 330,000
N0324-0929 CD30 LED Downlight 7W R75 4000K Ra90 330,000
N0324-0942 CD30 LED Downlight 7W R75 5700K Ra90 330,000
N0324-0907 CD30 LED Downlight 9W R90 3000K Ra90 440,000
N0324-0908 CD30 LED Downlight 9W R90 3500K Ra90 440,000
N0324-0913 CD30 LED Downlight 9W R90 4000K Ra90 440,000
N0324-0943 CD30 LED Downlight 9W R90 5700K Ra90 440,000
N0324-0917 CD30 LED Downlight 12W R120 3000K Ra120 810,000
N0324-0918 CD30 LED Downlight 12W R120 3500K Ra120 810,000
N0324-0919 CD30 LED Downlight 12W R120 4000K Ra120 810,000
N0324-0944 CD30 LED Downlight 12W R120 5700K Ra120 810,000
N0324-0923 CD30 LED Downlight 15W R150 3000K Ra150 825,000
N0324-0924 CD30 LED Downlight 15W R150 3500K Ra150 825,000
N0324-0925 CD30 LED Downlight 15W R150 4000K Ra150 825,000
N0324-0945 CD30 LED Downlight 15W R150 5700K Ra150 825,000
N0324-0617 CD30 LED Downlight 20W R125 3000K Ra125 1,150,100
N0324-0618 CD30 LED Downlight 20W R125 3500K Ra125 1,150,100
N0324-0940 CD30 LED Downlight 20W R125 4000K Ra125 1,150,100

 

 

 
zalo