Cầu dao chống rò điện đất (Aptomat chống giật)

Cầu dao điện chống rò SMB65L-32C40/2 (RCCB) bảo vệ dòng điện quá tải, ngắn mạch và rò điện, có thể sử dụng chống giật điện khi xẩy ra kết nối gián tiếp, cách điện như thiết bị bảo về khi kết nối trực tiếp.

Đọc thêm

Được đăng vào