Đèn LED tròn - nhôm siêu mỏng Simon

DOWNLIGHT - SIÊU MỎNG NHÔM

DIỄN GIẢI GIÁ CÓ VAT (VNĐ)
SPD1001/6A Downlight siêu mỏng, 6W, 3000K, PF 0.5 183,000
SPD1001/6W Downlight siêu mỏng, 6W, 6500K, PF 0.5 183,000
SPD1001/8A Downlight siêu mỏng, 8W, 3000K, PF 0.5 227,000
SPD1001/8W Downlight siêu mỏng, 8W, 6500K, PF 0.5 227,000
SPD1001/10A Downlight siêu mỏng, 10W, 3000K, PF 0.5 260,000
SPD1001/10W Downlight siêu mỏng, 10W, 6500K, PF 0.5 260,000
SPD1001/12A Downlight siêu mỏng, 12W, 3000K, PF 0.5 277,000
SPD1001/12W Downlight siêu mỏng, 12W, 6500K, PF 0.5 277,000
SPD1001/15A Downlight siêu mỏng, 15W, 3000K, PF 0.5 386,000
SPD1001/15W Downlight siêu mỏng, 15W, 6500K, PF 0.5 386,000
SPD1001/18A Downlight siêu mỏng, 18W, 3000K, PF 0.5 418,000
SPD1001/18W Downlight siêu mỏng, 18W, 6500K, PF 0.5 418,000
 
zalo