Catalogue Simon Đế âm tường R

Đế âm tường cho Series 39+, Series 50, Series 60, Series V5, Series i7, Series E6    
  45DH86   45DH146
  Đế âm 86, kích thước 89,5 x 80 x 50 mm, kích thước lắp đặt: 60 mm   Đế âm 146, kích thước 135 x 75 x 50 mm, kích thước lắp đặt: 120,6 mm
      Dùng cho ổ cắm dao cạo râu, mặt 45089, ...
 
  60710-50    
  Đế âm ghép được với nhau, kích thước 75 x 80 x 50 mm    
  Đế âm cho Series 51A, Series 52    
       
       
       
       
       

 

 
zalo