Công tắc phao điện kín nước, Phao điện chống cạn, Phao điện điều khiển máy bơm

Cung cấp phao điện kín nước, phao điện chống cạn, phao điều khiển máy bơm nước với số lượng lớn

 

Có 2 loại phao điện:

Bảng mẫu thiết bị phao điện kín nước

Phao điện điều khiển máy bơm hình tròn

Phao điện điều khiển máy bơm hình vuông

Phao điện cáp dài 2 mét hình dạng tròn mã sản phẩm M15-3-KWS 2M

Phao điện cáp dài 2 mét hình dạng vuông mã sản phẩm M15-3-KWS 2M

Phao điện cáp dài 3 mét hình dạng tròn mã sản phẩm M15-3-KWS 3M

Phao điện cáp dài 3 mét hình dạng vuông mã sản phẩm M15-3-KWS 3M

Phao điện cáp dài 5 mét hình dạng tròn mã sản phẩm M15-3-KWS 5M

Phao điện cáp dài 5 mét hình dạng vuông mã sản phẩm M15-3-KWS 5M

Phao điện Kawasan được sản xuất kín nước

Chức năng phao điện chống cạn, bơm hút cạn bể nước, bể nước thải:

Khi bể chứa nước ngầm dưới sàn, được nước từ nhà máy nước sạch hoặc dồn nước thải vào bể, sử dụng phao điện để điều khiển hút nước từ bể ngầm này bơm nước sạch lên bể chứa trên tầng thượng hoặc máy bơm tăng áp hoặc hút nước thải từ tầng hầm thoát ra cống nước thải. Khi nước cạn phao điện sẽ không cho máy bơm hoạt động, chỉ khi nước đầy phao mới đóng mạch để máy bơm hoạt động.

Chức năng phao điện chống tràn, bơm đầy bể nước:

Được đăng vào

Viết bình luận