Hướng dẫn lắp đặt bộ hẹn giờ cho hệ thống bơm và sục khí ao cá tự động theo lịch đặt sẵn

Công việc của người nuôi cá rất vất vả, có những ngày phải thức đêm để bật và tắt máy sục khí. Những hôm 3 giờ sáng bật và 5 giờ phải tắt.

Được đăng vào

Viết bình luận