Hướng dẫn sơ đồ mạch nhiều công tắc bật một bóng đèn và muốn tắt bóng đèn thì toàn bộ công tắc phải ở trạng thái tắt

Ứng dụng:

Sử dụng trong trường hợp hút khí thải, các công tắc được bố trí ở các bàn nâng. Khi 1 công nhân muốn máy hút khí thải hoạt động thì họ sẽ bật lên, đến khi 1 công nhân khác muốn sử dụng thì họ cũng bật lên, nhưng khi người công nhân đầu tiên sử dụng xong tắt công tắc đi nhưng máy hút vẫn hoạt động cho đến khi người công nhân thứ 2 tắt đi, tương tự cho nhiều vị trí của công nhân khác. Quạt hút chỉ thực sự tắt khi tất cả các công nhân đều không sử dụng.

Sử dụng cho đèn thông báo nguy hiểm ở phòng chụp X-quang bệnh viện. Hai phòng chụp được nối với 1 đèn báo đỏ, khi 1 bên đang sử dụng họ sẽ bật lên, bên kia sử dụng họ cũng bật lên đèn sẽ sáng. Đèn chỉ tắt khi cả 2 điều không sử dụng.

Sơ đồ mạch:

Nguyên lý hoạt động:

Một trong số các công tắc được bật, bóng đèn sẽ sáng (Hoặc thiết bị khác sẽ hoạt động) và cấp nguồn cho đèn LED nhỏ gắn trên các công tắc sáng theo, đèn LED có tác dụng thông báo có người cũng đang bật. Khi một vị trí khác bật lên thì điện vẫn cấp.

Ở vị trí đầu tiên sau khi đã xong 1 công việc gì đó muốn tắt đi thì họ tắt công tắc, nhưng vị trí sau vẫn chưa xong và họ chưa tắt đi thì bóng đèn vẫn sáng.

Vậy đèn chỉ thực sự tắt khi tất các các vị trí đều tắt.

Được đăng vào

Viết bình luận