Khi nhiệt độ nóng có ảnh hưởng đến cảm ứng không?

Khi nhiệt độ nóng có ảnh hưởng đến cảm ứng không? ⇒ Có, Cảm ứng sẽ giảm độ nhạy khoảng 20%. Đối với cảm ứng vi sóng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Nhà phân phối thiết bị điện thông minh Kawasan

 

Được đăng vào

Viết bình luận