Phụ kiện đầu cảm ứng báo khách tích hợp chuông cửa D28

Còn hàng

Giá: 230.000₫

Tổng quan

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHỤ KIỆN ĐẦU CẢM ỨNG BÁO KHÁCH KHÔNG DÂY GIỚI THIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHẢ NĂNG TÍCH HỢP Tích hợp Một đầu cảm ứng Tích hợp vố số chuông B67 Bốn đầu cảm ứng Tích hợp vố số chuông B68 Ba đầu cảm ứng, 1 nút nhấn...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHỤ KIỆN ĐẦU CẢM ỨNG BÁO KHÁCH KHÔNG DÂY

GIỚI THIỆU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KHẢ NĂNG TÍCH HỢP

Tích hợp
Một đầu cảm ứng Tích hợp vố số chuông B67
Bốn đầu cảm ứng Tích hợp vố số chuông B68
Ba đầu cảm ứng, 1 nút nhấn Tích hợp vố số chuông B28
Hai đầu cảm ứng, hai nút nhấn Tích hợp vố số chuông B17
Một đầu cảm ứng, ba nút nhấn Tích hợp vố số chuông B18
 
Bốn nút nhấn