Sơ đồ lắp đặt nhiều đèn báo mức nước bằng phao điện kín nước thả chìm

Một bể nước sâu 5m chia làm các mốc như sau:

 

A: 0,5m,

B: 1m,

C: 1,5m,

D: 2m,

E: 2,5m,

F: 3m,

G: 3,5m,

H: 4m,

I: 4,5m,

K: 5m.

Được đăng vào

Viết bình luận