Thi công lắp đặt hệ thống chuông gọi phục vụ nhà hàng, quán bia

Giới thiệu các phương pháp lắp đặt báo gọi phục vụ bàn không dây

 

1. Kêu chuông và hiển thị địa chỉ bàn cần phục vụ ở màn hình tại quầy.

2. Kêu chuông tại địa chỉ bàn cần phục vụ.

3. Sáng đèn và tự tắt tại địa chỉ bàn cần phục vụ.

4. Kêu chuông và sáng đèn tại địa chỉ bàn cần phục vụ.

Được đăng vào

Viết bình luận