Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 6) R

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
101 N04E0-0047 Công suất 3W, 3000K, KT 85*43 (mm)        531,000     
102 N04E0-0048 Công suất 6W, 4000K, KT 85*43 (mm)        531,000     
103 N04E0-0049 Công suất 3W, 3000K, KT 85*63 (mm)        543,000     
104 N04E0-0050 Công suất 6W, 4000K, KT 85*63 (mm)        543,000     
105 N04E0-0051 Công suất 3W, 3000K, KT 85*63 (mm)        543,000     
106 N04E0-0052 Công suất 6W, 4000K, KT 85*63 (mm)        543,000     
107 N04E0-0061 Công suất 3W, 3000K, KT 85*34 (mm)        353,000     
108 N04E0-0062 Công suất 3W, 4000K, KT 85*34 (mm)        353,000     
109 N04E0-0063 Công suất 5W, 3000K, KT 85*54 (mm)        430,000     
110 N04E0-0064 Công suất 5W, 4000K, KT 85*54 (mm)        430,000     
111 N04E0-0091 LED track spotlight 9W 3000K, KT 155*100*180mm      1,815,000     
112 N05D1-1001 Máng đơn LED T8 Tube 1m2 (Double end power supply)        108,000     
113 N05D1-1002 Máng đơn LED T8 Tube 1m2, có phản quang (Double end)        147,000     
114 N05D1-1003 Máng đôi LED T8 Tube 1m2 (Double end)        136,000     
115 N05D1-1004 Máng đôi LED T8 Tube 1m2 (có phản quang)(Double end)        172,000     
116 N05D1-1005 Máng đơn LED T8 Tube 0.6m (Double end power supply)          88,000     
117 N05D1-1006 Máng đơn LED T8 Tube 0.6m, có phản quang (Double end))        122,000     
118 N05D1-1007 Máng đôi LED T8 Tube 0.6m (Double end)        104,000     
119 N05D1-1008 Máng đôi LED T8 Tube 0.6m, có phản quang (Double end)        138,000     
120 N05D1-1181 Máng cho đèn LED T8 Tube 0.6m        132,000     
 
zalo