Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 7) R

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
121 N05E0-0027 LED T5 batten 4W 3000K, dài 307mm        217,000     
122 N05E0-0028 LED T5 batten 4W 4000K, dài 307mm        217,000     
123 N05E0-0029 LED T5 batten 4W 6000K, dài 307mm        217,000     
124 N05E0-0030 LED T5 batten 7W 3000K, dài 600mm        286,000     
125 N05E0-0031 LED T5 batten 7W 4000K, dài 600mm        286,000     
126 N05E0-0032 LED T5 batten 7W 6000K, dài 600mm        286,000     
127 N05E0-0033 LED T5 batten 10W 3000K, dài 868mm        358,000     
128 N05E0-0034 LED T5 batten 10W 4000K, dài 868mm        358,000     
129 N05E0-0035 LED T5 batten 10W 6000K, dài 868mm        358,000     
130 N05E0-0036 LED T5 batten 14W 3000K, dài 1200mm        415,000     
131 N05E0-0037 LED T5 batten 14W 4000K, dài 1200mm        415,000     
132 N05E0-0038 LED T5 batten 14W 6000K, dài 1200mm        415,000     
133 N50E0-1363 Máng cho đèn LED T8 Tube 1m2        167,000     
134 N62E0-0010 LED MR16 3W 3000K 30D Gu5.3, KT 50*48 (mm)        201,000     
135 N62E0-0011 LED MR16 3W 4000K 30D Gu5.3, KT 50*48 (mm)        201,000     
136 N62E0-0014 LED MR16 5W 3000K 30D Gu5.3, KT 50*48 (mm)        452,000     
137 N62E0-0015 LED MR16 5W 4000K 30D Gu5.3, KT 50*48 (mm)        452,000     
138 N62E0-0020 Đèn LED bóng tròn mẫu A60, công suất 5W, 6000K        626,000     
139 N62E0-0021 Đèn LED bóng tròn mẫu A60, công suất 5W, 3000K        626,000     
140 N62E0-0022 Đèn LED bóng tròn mẫu A60, công suất 8W, 6000K        740,000     
 
zalo