Bảng giá đèn LED SIMON (Phần 9) R

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24            

 

BẢNG GIÁ ĐÈN LED SIMON

STT Mã hàng Diễn giải Giá Mẫu Hình ảnh
161 N62E0-0046 Đèn LED bóng tròn mẫu P45, công suất 3W, 4000K        321,000     
162 N62E0-0047 Đèn LED bóng tròn mẫu A55, công suất 5W, 3000K        401,000     
163 N62E0-0048 Đèn LED bóng tròn mẫu A55, công suất 5W, 4000K        401,000     
164 N62E0-0049 Đèn LED bóng tròn mẫu A55, công suất 3W, 3000K        351,000     
165 N62E0-0050 Đèn LED bóng tròn mẫu A55, công suất 3W, 4000K        351,000     
166 N62E0-0051 Đèn LED bóng quả nhót mẫu B35, công suất 3W, 3000K        321,000     
167 N62E0-0052 Đèn LED bóng quả nhót mẫu B35, công suất 3W, 4000K        321,000     
168 N62E0-0068 LED tube T8 8W 3000K, dài 600mm        275,000     
169 N62E0-0069 LED tube T8 8W 4000K, dài 600mm        275,000     
170 N62E0-0070 LED tube T8 8W 6000K, dài 600mm        275,000     
171 N62E0-0071 LED tube T8 16W 3000K, dài 1200mm        420,000     
172 N62E0-0072 LED tube T8 16W 4000K, dài 1200mm        420,000     
173 N62E0-0073 LED tube T8 16W 6000K, dài 1200mm        420,000     
174 N62E0-1061 LED tube thủy tinh T8 18W 3000K, dài 1200mm        185,000     
175 N62E0-1062 LED tube thủy tinh T8 18W 4000K, dài 1200mm        185,000     
176 N62E0-1063 LED tube thủy tinh T8 18W 6000K, dài 1200mm        185,000     
177 N62E0-1070 LED tube thủy tinh T8 9W 3000K, dài 600mm        156,000     
178 N62E0-1071 LED tube thủy tinh T8 9W 3000K, dài 600mm        156,000     
179 N62E0-1072 LED tube thủy tinh T8 9W 3000K, dài 600mm        156,000     
180 N64E0-1091 LED single-head grilled spotlight 9W 3000K, KT 190*190*135mm      1,778,000     
 
zalo