Hệ thống phòng thông minh Simon RCU

Đối với mỗi khách sạn, các tiêu chí như sự trải nghiệm, hài lòng của khách hàng (customer satisfaction), chi phí nhân công vận hành khách sạn (operation efficiency) và năng lượng tiêu thụ cũng như sự ổn định trong vận hành (energy & sustainability) là những tiêu chí...

Đọc thêm

Được đăng vào